Inloggen
Het compleet nieuwe digitale Portfolio Ondernemend Gedrag (POG) is een nieuw en uniek online leerlingvolgsysteem dat volledig is ingericht om de ontwikkeling van leerlingen vast te leggen. Ook de gegevens die worden verkregen door het werken met de reflectiewaaier vinden hun neerslag in dit Portfolio.


Het POG biedt prima mogelijkheden voor het volgen van leerlingen, voor het genereren van overzichten, voor het maken van rapportages, etc. Een onmisbaar instrument voor iedere school die de leerlingen wil helpen met het ontwikkelen van de belangrijke competenties.

Wanneer u het POG aangeschaft heeft, kunt u inloggen en gebruik maken van alle functionaliteiten van het programma.

In de beheeromgeving van de school kunt u gebruik maken van:

  • Leerjarenbeheer
  • Leerlingen, groepen en leerkrachten importeren vanuit EDEX
  • Leerlingenbeheer
  • Groepenbeheer
  • Leerkrachtenbeheer
  • Ouderbeheer

De reflectiewaaier helpt leerling en leerkracht te reflecteren op eigen werk en competenties. In de waaier worden 6 belangrijke competenties op 3 niveaus weergegeven.

Leerling en leerkracht bespreken in hoeverre de leerling gevorderd is ten aanzien van de competenties zoals die beschreven staan in de reflectiewaaier.

Copyright ©2018 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden