Inloggen

In de vormgeving en de inhoud van Topondernemers 3/4 is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en hun belevingswereld. Het kleurgebruik op de kaarten en praatplaten is fris en vrolijk en aan de hand van de karakters ‘Lars’ en ‘Lotte’ worden de kinderen meegenomen op een ware ontdekkingstocht door de wereld.


Vernieuwingen in Topondernemers krijgen onder meer gestalte in speciaal materiaal voor de kinderen die nog niet of niet goed kunnen lezen en in de aanlevering van diagnostische vragen die de leerkracht handvatten geven in het coachgesprek.


Het pakket bestaat uit 12 houten themakisten en 4 bakken met hulpkaarten. Uiteraard is er ook een handleiding/kopieerband. Daarin vindt u de registratieformulieren, plankaarten en werkbladen.

TopOndernemers voor groep 3 en 4 biedt 12 thema’s met elk 15 opdrachtkaarten. Bij elk thema is een boeiende praatplaat beschikbaar om bij de introductie van het thema de voorkennis te activeren. Uiteraard is in tekst en ander materiaal rekening gehouden met de leeftijdsgroep.

De groepen kunnen gelijktijdig in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken (schoolbreed). Binnen deze werkwijze is het mogelijk om een kind of een groep kinderen op eigen niveau te laten werken. Per schooljaar worden zes thema’s van zes weken doorgewerkt. Daarbij is de tijdsinvestering per schooljaar 36 schoolweken. De titels van de thema’s zijn voor alle groepen aangepast aan het niveau. Hierbij speelt de belevingswereld van de kinderen een belangrijke rol. De thema's voor groep 3/4 zijn nieuwe thema’s die echter wel overeenkomen met de thema’s van groep 5-8. Op deze manier sluiten de thema’s binnen de methode Topondernemers goed op elkaar aan.

 • Op vakantie
 • Hier woon ik
 • Wat een verschil
 • De doos op zolder
 • Kinderboerderij
 • 1 tot 15
 • Met z’n allen
 • Niets staat stil
 • Langs de waterkant
 • Wie ben ik
 • De wereld om mij heen
 • Hup Holland Hup

Bij elk thema is een boeiende praatplaat ontwikkeld, waarop 15 subthema’s terug te vinden zijn. Hierdoor gebeurt er veel op een praatplaat, waardoor deze een prachtig hulpmiddel vormt.

In de introductieles staan de leervragen centraal. Het gaat vooral om: wat weten de kinderen al? Wat lijkt ze interessant om te leren?

Er zijn verschillende manieren om de introductieles inhoud te geven. Er zijn praatplaten ontwikkeld met onderwerpen die in een gesprek worden aangeboden. Er kan ook voor een andere introductie worden gekozen. Het tonen van een film of het voorlezen van één van de boeken bij het thema bijvoorbeeld.

In de handleiding/kopieermap staan de onderwerpen van de praatplaten aangegeven. Van de leerkracht wordt gevraagd om de onderwerpen aan te dragen door vragen te stellen. Het gaat om het onderzoeken van de onderwerpen en het komen tot een leergesprek. Voorbeelden van deze diagnostische vragen die gesteld kunnen worden bij de praatplaten zijn in de handleiding te vinden bij de omschrijving van de opdrachten.

Uitgangspunt is onderzoekend leren. Het vraagstramien stimuleert de kinderen tot denken en onderzoeken.

 • Algemene theoretische verantwoording en achtergrond
 • Verantwoording van de kerndoelen
 • Themaoverzicht en jaarplanning
 • Praktijkhandleiding
 • Hoe werk ik met de thema’s
 • Hoe introduceer ik een thema, diagnostische vragen
 • Procesbegeleiding, hoe, wat en waarom?
 • Plankaarten en registratieformulieren
 • Uitwerking per thema, voorzien van materiaallijsten
 • Thematische werk- en kopieerbladen

De opdrachtkaarten zijn genummerd. De opdrachten hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gemaakt. Tijdens een thema kunnen kinderen ongeveer 3 tot 10 kaarten maken.


Opdrachtkaarten en organisatie
De thematische opdrachtkaarten zijn op verschillende manieren in te zetten:

1. Naar groeperingvorm
Er zijn duo-opdrachten of individueel te maken opdrachten. In het themaoverzicht staat achter de omschrijving van de opdrachtkaarten of het gaat om een duo of individuele opdracht.

2.Naar activiteit en werkvorm
Er zijn verschillende activiteiten en werkvormen die weergegeven worden met pictogrammen.

3.Naar leerdoel
Er zijn leerdoelen op de opdrachtkaarten weergegeven. Per thema staan deze in een overzicht vermeld. Ook is in het overzicht het eindproduct en het leergebied (kerndoel) te vinden. In de handleiding is een uitleg hiervan te vinden bij het kerndoelenoverzicht.


Opdrachtkaarten en differentiatie
Binnen een thema zijn er vijftien opdrachtkaarten bedoeld voor groep 3 en 4. Voor de thema’s waar aan het begin van het schooljaar mee gewerkt wordt, zijn voor groep 3 aparte kopieerbladen ontwikkeld. Het gaat daarbij om de thema’s: Hier woon ik, Met z’n allen, Niets staat stil en Op vakantie.

Differentiatie met de opdrachtkaarten is mogelijk. Ze kunnen leerjaardoorbrekend worden ingezet. Het gezamenlijk werken aan een thema in dezelfde periode als die in de groepen 5 t/m 8 aan de orde is, kan het differentiëren met de opdrachtkaarten bevorderen.

Daarnaast bieden de opdrachten de mogelijkheid om te kiezen voor groeperingvorm, werkvorm of activiteit. De verschillende werkvormen zoals muurkrant of toneelstuk bieden de leerkracht de mogelijkheid om tijdens de afsluiting de kinderen op eigen niveau te laten presenteren.


Materiaal groep 3

Voor de kinderen uit groep 3 (of 4), die nog niet of niet goed kunnen lezen, zijn voor de thema’s Op vakantie, Hier woon ik, Met z’n allen en Niets staat stil aparte kaarten ontwikkeld.

De vorm van het materiaal is anders dan de reguliere opdrachtkaarten. Er is een serie duurzame kopieerbladen op A4-formaat ontwikkeld die in de handleiding is bijgevoegd.

Om het voor de kinderen eenvoudiger te maken om te kiezen en om de verwerking effectiever te laten verlopen zijn de opdrachtkaarten van groep 3 en 4 voorzien van pictogrammen.

De hulpkaarten bieden ondersteuning bij het zelfstandig uitvoeren en verwerken van de opdrachten. Deze hulpkaarten kunnen eventueel klassikaal worden geïntroduceerd. Op elke hulpkaart staat beschreven wat het kind moet doen, wat het oplevert en wat ze nodig hebben aan materialen.

De volgende onderwerpen komen in de hulpkaarten aan de orde:

 • Verven
 • Kleien
 • Leerwereld
 • Kijkdoos
 • Memorie
 • Muurkrant
 • Spatten
 • Boekje
 • Toneelstukje
 • Tijdbalk
 • Kwartet
 • Strip
Copyright ©2016 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden