Inloggen

Top-o-wereld behandelt de topografie van Nederland, Europa en de wereld. Leerlingen onthouden topografie beter vanuit eigen ervaringen. Als je aansluit bij hun ervaringen leren kinderen spelenderwijs en zijn ze gemotiveerd. Dat is het uitgangspunt van Top-o-Wereld. We doen er nog een paar herkenbare situaties en interessante onderwerpen bij en topografie is een leuk vak.

De opdrachtkaart
Een voorbeeld van een opdrachtkaart voor groep 5:
Ben je wel eens naar een pretpark geweest? Hoe ben je daar heen gegaan? Langs welke plaatsen ben je gekomen?

En een vervolgopdracht als: Welk pretpark zou je ook eens willen bezoeken? Hoe ga je daar naar toe? Langs welke plaatsen zul je reizen? In de andere groepen zijn kaarten die aandacht besteden aan GPS systemen, aan navigatiesystemen, werken met het kompas en Google Earth. Maar ook grotten, kruistochten of een boek als ’Geef me de Ruimte‘ geven mooie aanleidingen voor topografie.


Alle kaarten gedaan? Dan weet je genoeg!

Vanaf groep 5 kun je al werken met Top-o-Wereld. Elke serie bestaat uit 20 kaarten voor de groepen 5 t/m 8. Groep 5 maar ook groep 6 oriënteert zich op Nederland, groep 7 op Europa en groep 8 op de wereld buiten Europa. Op elke kaart staat een leuke tekening die te maken heeft met het onderwerp en je kunt de kaart alleen of met zijn tweeën maken. Als de leerlingen alle kaarten hebben gemaakt, hebben ze voldoende topografische kennis.

Mijn Atlas
De gemaakte kaarten komen in een portfolio en die noemen we
Mijn Atlas. Leerlingen krijgen voor dit portfolio een voorblad en een
overzichtskaart. Daardoor is duidelijk aan welke opdrachtkaarten
de leerling werkt en welke kaarten al zijn gemaakt. De eigen Atlas levert in groep 8 een prachtig overzicht op van wat de leerling heeft
gemaakt, maar laat ook zijn ontwikkeling zien op het gebied van het maken van opdrachtkaarten.Meer informatie over Topowereld Topografie

Digitaal programma
Naast het kaartsysteem Top-o-Wereld leveren we een digitaal topografieprogramma. Hiermee kan de leerling spelenderwijs zijn topografische kennis toetsen. Kaartsysteem en digitaal programma vullen elkaar aan. Het digitaal programma is zo ontworpen dat het aansluit bij alle gangbare aardrijkskundemethoden.

Copyright ©2018 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden