Inloggen
Kinderen ontdekken via thematisch onderwijs.
We helpen u graag bij de implementatie en coaching van TopOndernemers. Hiervoor is de cursus Kinderen ontdekken wereldoriëntatie via thematisch onderwijs.
Aantal dagdelen: Afhankelijk van de vraagstelling, advise 4x p.j.
Aantal deelnemers: Maximaal 20 leerkrachten per school
Data: onderling af te stemmen of vraag naar de regionale bijeenkomsten

Hoe leren kinderen?
Wat willen we de kinderen in het onderwijs meegeven?

Deze vragen zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van Topondernemers. Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen specialiteiten.

TopOndernemers als methodiek voor wereldoriëntatie, hanteert een andere manier van denken.

 • Leerlingen op verschillende, nieuwe en verfrissende manieren
  laten werken aan Mens & Samenleving, Tijd, Ruimte en Natuur & Techniek d.m.v. TopOndernemers, Top-o-Wereld, TopTechneut, TopCanon en TopActueel.

 • Reflectiewaaier inpasbaar maken tijdens de les en het proces.

 • Leerkrachten inzicht geven in pedagogisch en didactisch
  handelen als:

  • Hoe haal ik het maximale uit een kind?
  • Hoe en wat registreer ik?
  • Hoe werkt een plannings- en reflectiekaart?

Doel
 • Hoe raak ik de kerndoelen?
 • Hoe beoordeel ik de werkstukken?
 • Hoe coach ik en waar let ik op?
 • Hoe zorg ik dat leren plaatsvindt?
 • Hoe bewaak ik de leerdoelen?
Inhoud:
Onderwerpen die tijdens deze training kunnen worden behandeld, zijn afgestemd op drie aspecten, waarbij de rol van de leerkracht cruciaal is. Namelijk; Proces, Product en Presentatie. Bij proces wordt er ingezoomd op samenwerken, communicatie, zelfvertrouwen, zicht op eigen gedrag, initiatief nemen en creativiteit. Bij product op kennis, plankaart, sleutelwoorden en checklist. Bij presentatie gaat het om criteria werkvormen, kerndoelen, leerdoelen en beoordeling.

Rol van de leerkracht:
Leerlingen op weg helpen van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren. Dat leren is gestructureerd: een vorm van vrijheid in gebondenheid. Wij begeleiden de leerkracht in dat proces i.c.m. de reflectiewaaier.

Bijzonderheden:
Tijdens de bijeenkomst komen wij in de klas kijken. We observeren, geven tips & tools en na schooltijd gaan we met het hele team de observaties bespreken, vragen beantwoorden en nieuwe actiepunten voor een komende bijeenkomst afstemmen. Tevens organiseren wij studiedagen. Deze dagen worden volledig afgestemd op de vraagstelling en dus op maat waarbij 80% praktijk is met de kernvraag: hoe gaan we het morgen doen? Topondernemers met al haar componenten als TopActueel, TopCanon, Top-o-Wereld en TopTechneut heeft pas een kans van slagen als:
 • het volledige team achter het gedachtegoed van TopOndernemers staat
 • de visie van TopOndernemers een onderdeel is van de visie van de school
Ook kunnen wij u ondersteunen in het bepalen van uw visie en School(Werk)Plan.
Copyright ©2018 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden