Inloggen

Leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.

TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen.

Met TopOndernemers 2.0 wordt digitaal en folio op uniek wijze verenigd. TopOndernemers maakt kinderen actief, ondernemend en ...

Er wordt gezorgd dat ze kunnen slagen in hun onderneming. Alle informatie staat in één oogopslag bij de les. De digitale assistent legt uit en begeleidt uw leerlingen door de les. De Winkler Prins integratie biedt verdieping en verbreding over het onderwerp.

Met de handige kenniskaart en digitale toets weet u zeker dat u de kerndoelen dekt.

Niets werkt zo motiverend als met veel succes kunnen werken aan een opdracht. En, niets is voor leerkrachten zo motiverend als gemotiveerde leerlingen. Lees meer over het unieke concept van folio en digtiaal hieronder.

De basis voor TopOndernemers is de Portal: de digitale leeromgeving. In de leeromgeving vindt u de 12 thema’s met elk 15 leskaarten. Ook zijn er hulpkaarten, werkbladen en een handleiding beschikbaar.

Tijdens de themaperiode werken de leerlingen met een aantal leskaarten in de Portal. De leerkracht introduceert het thema klassikaal aan de hand van de praatplaat en geeft uitleg over de opdrachten die de kinderen alleen, in duo’s of in groepjes mogen uitvoeren.

Meer info

TopOndernemers groep 5 t/m 8 biedt 12 thema’s met 15 opdrachtkaarten (in 2-voud) voor de groepen 5/6 en hetzelfde aantal voor de groepen 7/8. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. Uiteraard is men vrij in de keuze van zowel periode als thema.

De Kennisbank, TopCanon, TopoWereld en TopTechneut zijn onmisbare aanvullingen die u bij TopOndenemers 5-8 kunt gebruiken.

Meer info

TopCanon bestaat uit 50 opdrachtkaarten bij de 50 thema’s van de geschiedenis van de Nederlandse canon. Gemaakte kaarten komen in een portfolio. De leerling maakt zo een eigen 'geschiedenisboek'. De 50 kaarten zijn te verdelen over de leerjaren 7 en 8. De kaarten zorgen voor een brede kijk op het thema en de plaats in de geschiedenis.

Meer info

TopTechneut is wat betreft inhoud en methodiek een echt TopOndernemerspakket. Er kan schoolbreed mee aan techniek gewerkt worden. Er zijn namelijk opdrachten voor groep 3 t/m groep 8. Er wordt gewerkt met eenvoudig te verkrijgen materialen die meestal op de school aanwezig zijn. De kerndoelen voor techniek zijn uiteraard uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van dit prachtige TopOndernemerspakket.

Meer info

TopoWereld bestaat uit een kaartensysteem met topografie-opdrachten en is bestemd voor de groepen 5 t/m 8. De kaarten zijn gericht op het kunnen toepassen van topografische kennis. Elke serie heeft twintig kaarten. Kaarten die door de leerling gemaakt zijn komen in de portfolio Mijn Atlas.

Meer info

De Kennisbank van TopOndernemers biedt alle achtergrondinformatie die u als leerkracht nodig heeft bij het begeleiden van de leerlingen. In de Kennisbank vindt u per opdrachtkaart ook een overzicht van de vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen. Digitaal voordeel: 2 voor de prijs van 1 (op = op, wees er snel bij!)

Meer info

Naast het kaartsysteem TopoWereld bestaat er ook een digitaal topografieprogramma. Hiermee kan de leerling spelenderwijs zijn topografische kennis toetsen. TopoWereld - Topografie is zo ontworpen dat het aansluit bij alle gangbare aardrijkskundemethoden en het CITO.

Meer info


Het compleet nieuwe digitale Portfolio Ondernemend Gedrag (POG) is een nieuw en uniek online leerlingvolgsysteem dat volledig is ingericht om de ontwikkeling van leerlingen vast te leggen. Ook de gegevens die worden verkregen door het werken met de reflectiewaaier vinden hun neerslag in dit Portfolio.

De reflectiewaaier helpt leerling en leerkracht te reflecteren op eigen werk en competenties. In de waaier worden 6 belangrijke competenties op 3 niveaus weergegeven. Leerling en leerkracht bespreken in hoeverre de leerling gevorderd is ten aanzien van de competenties zoals die beschreven staan in de reflectiewaaier.

Meer info

Naast de TopOndernemers folio producten kunt u ook TopOndernemers digitaal verkrijgen. Alle informatie staat digitaal in één oogopslag bij de les. De digitale assistent legt uit en begeleidt uw leerlingen door de les. De Winkler Prins integratie biedt verdieping en verbreding over het onderwerp. Met de handige kenniskaart en digitale toets weet u zeker dat u de kerndoelen dekt.
Meer info

Bij de ontwikkeling van Junior Winkler Prins online en Studie Winkler Prins online is zeer goed geluisterd naar de mensen uit de praktijk. Zo is een uniek product ontstaan voor schoolgaande kinderen en hun leerkracht. Betrouwbaar, veilig, maar ook erg leuk.

In combinatie met TopOndernemers 2.0 krijgt u zowel toegang tot de Junior Encyclopedie als tot de Studie Encyclopedie. Ook goed te gebruiken bij alle andere vakken! De prijs is gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van uw school. Zie ook de actie tot 1 juni!

Meer info
Copyright ©2018 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden