Inloggen

De Langewieke uit Dedemsvaart is vanaf het begin in 2005 van de partij. Vanuit het ontwikkelen van de schoolvisie is gekozen voor TopOndernemers. Net als iedere school die gaat werken met TopOndernemers hebben wij ook even onze weg moeten zoeken. Welke kant willen we op? Wat zijn de doelen die we stellen? Lees meer hieronder...

De Langewieke is vanaf het begin in 2005 van de partij. Vanuit het ontwikkelen van de schoolvisie is gekozen voor TopOndernemers. Net als iedere school die gaat werken met TopOndernemers hebben wij ook even onze weg moeten zoeken. Welke kant willen we op? Wat zijn de doelen die we stellen?

We krijgen positieve reacties uit het VO; leerlingen van De Langewieke kunnen de aangeleerde vaardigheden ook op hun vervolgschool goed toepassen en dat valt de docenten blijkbaar op. Daarover kunnen we dus tevreden zijn, want daar bereiden we ze op voor.

Telkens blijkt hoe belangrijk het is geweest dat we vanaf het begin heel goed hebben gekeken naar de organisatorische kant. Welke infrastructuur moeten we hebben in school? Waar hebben we vaste opbergruimtes? Daar plukken we echt de vruchten van.

Nu zijn we bezig om de diepte in te gaan. We hebben een begin gemaakt met het verkennen van het digitaal portfoliosysteem, genaamd Portfolio Ondernemend Gedrag. De ontwikkeling van de zes vaardigheden van de reflectiewaaiers wordt daarbij gevolgd, vastgelegd en gerapporteerd.


De Langewieke, Dedemsvaart

Op basisschool De Grondtoon wordt met veel enthousiasme aan het concept Alex gewerkt. 'Alex' moet beter inspelen op de individuele behoeften van leerlingen én leerkrachten dan het huidige onderwijs. Praktijk en theorie moeten gekoppeld worden, het onderwijs moet letterlijk dichterbij de maatschappij komen. Ga d'r maar aan staan. De filosofie en de leermiddelen van TopOndernemers passen perfect in dit plaatje.

Leren wordt eigendom van alle betrokkenen: leerkracht, leerling én ouders. 360 graden feedback, dat geeft resultaten.

De werkwijze en de thema’s van TopOndernemers zijn op Alex leidend voor alles. Ook spelling en stellen zullen met behulp van TopOndernemers worden uitgevoerd. Tools (vaardigheden) zijn, naast de zeer belangrijke vakgebieden taal, lezen en rekenen, erg belangrijk.

Alex onderschrijft volledig de visie van TopOndernemers dat vaardigheden in de maatschappij van doorslaggevende betekenis zijn.


De reflectiewaaiers die bij TopOndernemers zitten, worden ingezet om gesprekken met kinderen te voeren m.b.t. de ontwikkeling van de belangrijke competenties. Deze gesprekken leveren waardevolle inzichten op voor alle betrokkenen; leerkracht, ouder maar vooral voor de leerling zelf. 360 graden feedback dus!

De Grondtoon, locatie Alex, Veenendaal

Met TopOndernemers kunnen kinderen verschillende opdrachten kiezen. Het is leuk dat je kunt kiezen of je de kaart in je eentje, met zijn tweeën of in een groepje gaat doen. De kinderen kiezen zelf wat ze interessant vinden en dat kan niet bij de gewone vakken. Ze leren ook dingen te plannen. En achteraf denken ze er ook over na. Ze leren er vooral van, niet alleen van de opdracht, maar ook van de presentatie die ze moeten voorbereiden.’

Plusklas basisschool De Vuurvlinder, Veenendaal


Wij willen dat kinderen leren keuzes te maken in het grote aanbod dat in de media op ze afkomt. Zij moeten vooral zelf blijven nadenken, initiatief nemen en een actief lerende en onderzoekende houding aannemen. Het Palet, daltonschool voor basisonderwijs in Poeldijk, werkt sinds 2010 met de methode Topondernemers.

Lees meer: Artikel uit Monsterse Courant (3 februari 2011)

Het Palet, Poeldijk

Copyright ©2018 Uitgeverij Onlineklas - alle rechten voorbehouden
Contact Leveringsvoorwaarden